-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

OCHRONA ŚRODOWISKA 

data publikacji: 02-04-2007 | 12:22
data ostatniej modyfikacji: 08-11-2019 | 17:14
wprowadził: Izabella Rzońca
obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o zamiarze przystapienia do sporz. planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052
07 listopada 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinbica-Osobnica-Cieklin wraz z mostem w miejsc. Cieklin
24 października 2019

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udziel.pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci gazowej średniego ciśnienia metodą przewiertu w Dobryni
07 października 2019

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 02 września 2019 r. w sprawie oceny odziaływania na środowisko przedwsięzięcia polegającego na przedłużenie licencji na dział. elektrowni jądrowych na Ukrainie Rivne
03 września 2019

Informacja w sprawie udziel.pozwoleń wodnoprawnych w zakresie usługi wodnej polegającej na wprowadzeniu ścieków socjalno-bytowych oczyszczanych w biologicznej oczyszczalni do rowu melioracyjnego
20 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przeds.pn."Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z inf.tech w Woli Dębowieckiej" działka nr ew. 359
16 sierpnia 2019

Zawiadomienie o wydanym postan.stwierdzającym brak potrzeby przeprowadz. oceny oddziaływania na srodowisko dla realizacji przeds.pn."Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z inf.tech w Woli Dębowieckiej" działka nr ew. 359
14 sierpnia 2019

Obwieszczenie w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów w sprawie dot. wydania decyzji o śr.uwar. zgody na realizację przeds.pn."Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z inf.tech w Woli Dębowieckiej" działka nr ew. 359
06 sierpnia 2019

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o śr.uwar. zgody na realizację przeds.pn."Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z inf.tech w Woli Dębowieckiej" działka nr ew.359- przedłużenie terminu załatwienia sprawy
01 sierpnia 2019

wyniki zapytania ofertowego pn: "Sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, wierzba krucha oraz uprzątnięcie pozyskanego drzewa i gałęzi z działki nr 2042/3 w Cieklinie"
26 lipca 2019

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie udziel.pozwoleń wodnoprawnych na przedwsięzięcie" Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 " - nowy termin rozpatrzenia sprawy
22 lipca 2019

Zapytanie ofertowe pn:"Sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, gat. wierzba krucha oraz uprzątnięcie pozyskanego drewna i gałęzi z działki nr 2042/3 w Cieklinie"
12 lipca 2019

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o śr.uwar. zgody na realizację przeds.pn."Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z inf.tech w Woli Dębowieckiej" działka nr ew.359
12 lipca 2019

wyniki zapytania ofertowego pn: "Sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, świerk kłujący oraz uprzątnięcie pozyskanego drzewa i gałęzi z działki nr 1688 w Dębowcu"
24 czerwca 2019

Zapytanie ofertowe pn: "Sprzedaż 2 szt. drzew na pniu, świerk kłujący oraz uprzątnięcie pozyskanego drzewa i gałęzi z działki nr 1688 w Dębowcu"
12 czerwca 2019

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania w sprawie udziel.pozwoleń wodnoprawnych na przedwsięzięcie" Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 "
11 czerwca 2019

Informacja PGW Wody Polskie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie poboru wody powierzchniowej z potoku Kłopotnica
14 maja 2019

Informacja PGW Wody Polskie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie.udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną w zakresie poboru wody podziemnej
30 kwietnia 2019

zawiadomienie o wszczęciu postep. administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego mostu w Cieklinie
05 kwietnia 2019

zawiadomieni generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18.01.2019 r. w sprawie.odwołań od udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:"Zabezpieczenie przed powodzią w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 teren gm. Jasło oraz gm. Dębowiec -Etap I"
29 stycznia 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [12]
Liczba odwiedzin: 227481

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo