-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

DECYZJE CELU PUBLICZNEGO 

data publikacji: 24-10-2007 | 18:45
data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 17:13
wytworzył: Krystyna Gotfryd
wprowadził: Krystyna Gotfryd
Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej SN typu 3 na działkach 1886/4,2332,642/2,643,1886/3,1886/1 w Dębowcu
15 listopada 2019

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji o ustal.lok.inwestycji celu publicznego pn"Budowa stacji telefonii komórkowej Play JSL7001A na działce nr 278/1 Wola Cieklińska
15 listopada 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działce 234,235,237,242/1,242/2 w miejscowości Łazy Dębowieckie
13 listopada 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa stacji bazowej tel.komórkowej PLAY o nr JSL7003B w Zarzeczu " na działce 777/3
12 listopada 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działkach423/2, 552/1, 2218 w miejscowości Dębowiec"- zakończenie
07 listopada 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działce 1876/6 w miejscowości Dębowiec
08 listopada 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Radość dz. 392/2,396,397,398,401....
07 listopada 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa strzelnicy, drogi dojazdowej, budowa wiaty,kontenera magazynow, sanitariatów,zarur. cieku wodnego oraz zasilania elektr. z oświet." Cieklin
07 listopada 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Folusz - dz. nr 65/3,66,45/1,260,319/3..."
06 listopada 2019

Postanowienie o zawieszeniu post. w sprawie ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa stacji bazowej tel.komórkowej PLAY o nr JSL7003B w Zarzeczu " na działce 1519/1
04 listopada 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa stacji bazowej tel.komórkowej PLAY o nr JSL7003B w Zarzeczu " na działce 777/3-
22 października 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal.lok.inwestycji celu publicznego pn"Budowa stacji telefonii komórkowej Play JSL7001A na działce nr 278/1 Wola Cieklińska
22 października 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego w miejscowości Radość na działkach nr ewid.291/3,292,271,274,293/4" projekt decyzji
21 października 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci energet. SN 30 kV oraz demontaż sieci napowietrznej w miejscowości Wola Cieklińska"- zakończenie procedury
21 października 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci energet. SN15 kV oraz stacji transf. SN/nN 15/04 kV" działki - Dzielec i Cieklin - zakończenie procedury
21 października 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci energet. SN 30 kV oraz demontaż sieci napowietrznej w miejscowości Wola Cieklińska"- do uzgodnien
17 października 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działkach 1008/2, 1309, 1310... w Zarzeczu- do uzgodnień
16 października 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa gazociagu średniego cisnienia dla bud.mieszk. w Foluszu dz. 225/1,226,227/2,227/3,240/5,241/2"
16 października 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociąg.rozdzielczej w Dębowcu działki: 9/1,9/2,2201,8,107/1..."
16 października 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Rozbudowa sieci wodociąg. w miejscowości Wola Cieklińska dz.nr. 109,471,472,122,123,124,125,474,475,522"- do uzgodnień
10 października 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [35]
Liczba odwiedzin: 227482

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo