-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

DECYZJE CELU PUBLICZNEGO 

data publikacji: 24-10-2007 | 18:45
data ostatniej modyfikacji: 09-12-2019 | 14:07
wytworzył: Krystyna Gotfryd
wprowadził: Krystyna Gotfryd
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn "Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Radość na dzialkach nr ewid.:198,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209
28 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączmi do budynków w miejsc. Dębowiec"
23 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 163, 237, 208/2 w Woli Dębowieckiej"
22 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla bud. mieszk. na działkach nr 1046/2, 1046/3, 1046/4 w Łazach Dębowieckich"- projekt decyzji
21 sierpnia 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Wola Cieklińska na działkach 40/2,41/4,285/1,286/1,487/1"
21 sierpnia 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działkach 1661,1666 w miejscowości Duląbka"
21 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. \"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działkach 225/1, 226, 227/2 ... w miejscowości Folusz\"
20 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działkach 1664,1645/3,1577 w miejscowości Dobrynia i dz.338,339,346, 544 w Woli Cieklińskiej"
20 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla bud. mieszk. na działkach nr 1046/2, 1046/3, 1046/4 w Łazach Dębowieckich"
01 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn."Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla bud. mieszk. na działkach nr 287,297,298,299,321,322,323,336,337/2,337/3,338,350 w Łazach Dęb."
01 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn."Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszk. na działkach nr 892/3, 898/3, 1225/1, 1225/4 w Łazach Dębowieckich"
01 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. na działkach 1661,1666 w miejscowości Duląbka"- do uzgodnień
31 lipca 2019

Obwieszcz o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszk. na działkach nr 2711/6, 2729, 2805, 3051, 3052, 3053, 3054/1, 3055 w Cieklinie"
31 lipca 2019

Obwieszcz. o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego na działkach nr 552/1, 617,618, 2230 w Dębowcu"
31 lipca 2019

Obwieszcz o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia remont awarii na cieku wodnym rz. Bednarka na działkach nr 2500, 2499, 2503, 3677 w Cieklinie"
31 lipca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego w miejscowości Zarzecze na działkach nr ewid.133/1, 135, 1940 w Zarzeczu"
23 lipca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego w miejscowości Dębowiec na działkach nr ewid.1785/6, 1785/7, 1786/2 w Dębowcu"
23 lipca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego w miejscowości Majscowa na działkach nr ewid. 916,954/1,955/2,955/1 w miejscowości Majscowa"
23 lipca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego w miejscowości Dębowiec na działkach nr ewid.1301/1,1303,1307/4,1307/6 w Dębowcu"
23 lipca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Wola Cieklińska na działkach 40/2,41/4,285/1,286/1,487/1"- do uzgodnień
22 lipca 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [36]
Liczba odwiedzin: 231155

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo