-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

DECYZJE CELU PUBLICZNEGO 

data publikacji: 24-10-2007 | 18:45
data ostatniej modyfikacji: 09-12-2019 | 14:07
wytworzył: Krystyna Gotfryd
wprowadził: Krystyna Gotfryd
Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia dla budynku mieszk. na działkach nr 916,954/1,955/2,955/1 w Majscowej" - projekt decyzji
18 czerwca 2019

Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustal. lok. inwestycji celu publ. "Rozbudowa sieci kanalizacji w Dębowcu i Woli Dębowieckiej na dz. 2345,1868,1189,1188/1, 1188/2, 1187"
17 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa gazociagu wraz z przyłącz.do budynku w miejsc. Dębowiec na działkach nr1301/1,1303,1307/4,1307/6- projekt decyzji
17 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla bud. mieszk. na działkach nr 287,297,298,299,321,322,323,336,337/2,337/3,338,350 w Łazach Dębowieckich"
13 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszk. na działkach nr 892/3, 898/3, 1225/1, 1225/4 w Łazach Dębowieckich"
13 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszk. na działkach nr 2711/6, 2729, 2805, 3051, 3052, 3053, 3054/1, 3055 w Cieklinie"
13 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla budynku mieszkalnego na działkach nr 552/1, 617,618, 2230 w Dębowcu"
13 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia(remont awarii na cieku wodnym rz. Bednarka)na działkach nr 2500, 2499, 2503, 3677 w Cieklinie"
13 czerwca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Dębowiec" na działkach nr 119/3, 120/1, 120/2, 121/2, 121/3, 2302
11 czerwca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. " Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podst. w Cieklinie
11 czerwca 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. " Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Dębowiec na dz. nr ewid. 2306/1,2303,1526/6,1583"
11 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Zarzecze na działkach 133/1, 135, 1940"
04 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Dębowiec na działkach 1785/6, 1785/7, 1786/2"
04 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia do bud. w miejscowości Majscowa na działkach 916,954/1,955/2,955/1"
04 czerwca 2019

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w spr. wydania dec. o ustal. lok. inwestycji celu publ. "Rozbudowa sieci kanalizacji w Dębowcu i Woli Dębowieckiej na dz. 2345,1868,1189,1188/1, 1188/2, 1187""
03 czerwca 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn."Budowa gazociagu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszk. w miejsc. Łazy Dębowieckie" na działkach nr 232/2,826,717/2
03 czerwca 2019

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w spr. wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa gazociagu wraz z przyłącz.do budynku w miejsc. Dębowiec na działkach nr1301/1,1303,1307/4,1307/6
03 czerwca 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Dębowiec" na działkach nr 119/3, 120/1, 120/2, 121/2, 121/3, 2302
24 maja 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. " Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podst. w Cieklinie
24 maja 2019

Obwieszczenie o zakończeniu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. " Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Dębowiec na dz. nr ewid. 2306/1,2303,1526/6,1583"
24 maja 2019

[1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [36]
Liczba odwiedzin: 231155

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo