-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

DECYZJE CELU PUBLICZNEGO 

data publikacji: 24-10-2007 | 18:45
data ostatniej modyfikacji: 09-12-2019 | 14:07
wytworzył: Krystyna Gotfryd
wprowadził: Krystyna Gotfryd
Obwieszczenie SKO w Krośnie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego " Budowa stacji bazowej tel. komórkowej P4 o nr. JSL7001B w Woli Cieklińskiej"
24 maja 2019

Obwieszczenie SKO w Krośnie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego " Budowa stacji bazowej tel. komórkowej P4 o nr. JSL7003B w Zarzeczu"
24 maja 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa gazociagu wraz z przyłącz.do budynku w miejsc. Pagórek na działkach nr 258/1, 40/4
14 maja 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn."Budowa gazociagu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w miejscowości Folusz" na działkach nr 37, 43/2,43/4,43/5, 43/6, 43/7, 44"
14 maja 2019

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w spr. wydania dec. o ustal. lok. inwestycji celu publ. "Rozbudowa sieci kanalizacji w Dębowcu i Woli Dębowieckiej na dz. 2345,1868,1189,1188/1, 1188/2, 1187"- projekt decyzji
13 maja 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn."Budowa gazociagu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszk. w miejsc. Łazy Dębowieckie" na działkach nr 232/2,826,717/2
13 maja 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Zarzecze" na działkach nr 143/2, 143/3
13 maja 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. " Budowa oświetlenia drogowego w miejsc. Dębowiec na dz. nr ewid. 2306/1,2303,1526/6,1583"- projekt decyzji
06 maja 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. " Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podst. w Cieklinie- projekt decyzji
06 maja 2019

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Dębowiec" na działkach nr 119/3, 120/1, 120/2, 121/2, 121/3, 2302 -projekt decyzji
06 maja 2019

Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w spr. wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa gazociagu wraz z przyłącz.do budynku w miejsc. Pagórek na działkach nr 258/1, 40/4
29 kwietnia 2019

Obwieszczenie o zakończen postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn."Budowa gazociagu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego w miejscowości Folusz" na działkach nr 37, 43/2,43/4,43/5, 43/6, 43/7, 44"
29 kwietnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w spr. wydania dec. o ustal. lok. inwestycji celu publ. "Rozbudowa sieci kanalizacji w Dębowcu i Woli Dębowieckiej na dz. 2345,1868,1189,1188/1, 1188/2, 1187""
26 kwietnia 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa gazociagu wraz z przyłącz. do budynku w miejsc.Wola Dębowiecka na działce nr 25/1,25/2 "
26 kwietnia 2019

Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustal. lok. inwestycji celu publ. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Cieklinie na dz. 3757,3827,3758/3,3758/4,3758/5,3758/63758/7"
26 kwietnia 2019

Obwieszczenie o wydaniu dec. o ustal. lok. inwestycji celu publ. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Dębowcu na dz. 1215/12,1217/4,1217/6,1218/2,1218/3,1218/4,1221/8,1221/6
26 kwietnia 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do bud. w miejscowości Cieklin" na działkach nr 1774,1840/1,1841,1842/1,1843,1844 w Cieklinie
26 kwietnia 2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lokal. inwest.celu publicznego pn."Budowa gazociagu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszk. w miejsc. Łazy Dębowieckie" na działkach nr 232/2,826,717/2- projekt decyz.
24 kwietnia 2019

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji i przekazaniu akt do SKO w Krośnie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego " Budowa stacji bazowej tel. komórkowej P4 o nr. JSL7001B w Woli Cieklińskiej"
24 kwietnia 2019

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji i przekazaniu akt do SKO w Krośnie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego " budowa stacji bazowej tel. komórkowej P4 o nr. JSL7003B w Zarzeczu"
24 kwietnia 2019

[1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [36]
Liczba odwiedzin: 231155

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo