-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Elektroniczna skrzynka podawcza 

data publikacji: 19-05-2008 | 18:09
data ostatniej modyfikacji: 11-08-2014 | 14:52

 

           Informujemy, iż w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP) została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej,
trzeba dokonać rejestracji i logowania na platformie  www.epuap.gov.pl

 

adres skrzynki podawczej - pismo ogólne do urzędu

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  • obywatelami a administracją,
  • przedsiębiorcami a administracją,
  • instytucjami administracji publiczne.

Przyjmowanie wniosków za pośrednictwem ePUAP
Urząd Gminy Dębowiec przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem formularzy  opublikowanych na platformie ePUAP. Złożenie podpisu elektronicznego na formularzu sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do wszczęcia postępowania administracyjnego.


Jak założyć konto na ePUAP
W celu skorzystania z usług elektronicznych świadczonych poprzez ePUAP konieczne jest założenie indywidualnego konta użytkownika na platformie ePUAP. W tym celu należy przejść na platformę ePUAP, zapoznać się z pomocą dotyczącą zakładania konta
oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji.

Podpisywanie dokumentów
Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisu:
•    płatnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który można nabyć u jednego z dostawców usług certyfikacyjnych (Unizeto CERTUM Certification Authority, Sigillum - Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Rozliczeniowa - Ośrodek Zarządzania Kluczami, MobiCert, Enigma S.O.I.),
•    darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Skrzynka podawcza jest jedynym kanałem do komunikacji elektronicznej Interesanta z Urzędem.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC,ODT, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF a dopuszczalny format kompresji – ZIP. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane przez system i nie zostaną rozpatrzone.
Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Urzędu Gminy Dębowiec drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

 

Liczba odwiedzin: 227482

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo