-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Metoda CAF w Urzędzie Gminy Dębowiec 

data publikacji: 29-08-2011 | 10:53
data ostatniej modyfikacji: 22-11-2013 | 09:51
Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie przyjęcia planu komunikacji samooceny metodą CAF 2013 w Urzędzie Gminy Dębowiec
22 listopada 2013

Zarządzenie nr 4/2013 Wójta Gminy Debowiec z dnia 15 listopada 2013 w sprawie przeprowadzenia samooceny metodą CAF 2013 w Urzędzie Gminy Dębowiec oraz powołania Zespołu Samooceny
22 listopada 2013

Poradnik dobrych praktyk zidentyfikowanych podczas samooceny
16 marca 2012

Certyfikat dla Urzędu Gminy w Dębowcu poświadczający udział w projekcie systemowym "Przygotowanie jednostek jst do stosowania Wspólnej Metody Oceny CAF w proc. mierzenia potencjału i dok.przez szkolenia pracow. i pomoc doradczą"
16 marca 2012

sprawozdanie z wyników samooceny w Urzędzie Gminy
03 stycznia 2012

Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 9 dot. powołania grupy samooceny w UG Dębowiec
02 września 2011

Zarządzenie nr 11 w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji na temat projektu samooceny w UG Dębowiec
12 sierpnia 2011

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Grupy Samooceny CAF w UG Dębowiec
03 sierpnia 2011

Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
02 sierpnia 2011

Plan komunikacji na temat projektu samooceny Urzędu Gminy Dębowiec
16 sierpnia 2011

ogólne informacje o wdrażaniu metody CAF 2006 w UG Dębowiec
01 sierpnia 2011

Liczba odwiedzin: 227482

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo