-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

PRAWO LOKALNE 

Samorząd Gminny

Statut Gminy Dębowiec

Protokoły

- protokoły z posiedzeń komisji oraz Sesji Rady Gminy dostępne są w biurze obsługi Rady Gminy pok nr 2 w godzinach pracy urzędu

Podatki i opłaty lokalne

Strategia Gminy Dębowiec na lata 1998-2010

Strategia Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2014-2020

- Strategia Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2014-2020

Umowy i opłaty Zakład Gospodarki Komunalnej

- Umowy na wywóz śmieci oraz na dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków Stawki za w.w usługi.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec

Program Ochrony Środowiska

- Program Ochrony Środowiska

Plan Gospodarki Odpadami

baza aktów własnych publikowanych w dzienniku urzędowym

- baza aktów własnych publikowanych w dzienniku urzędowym

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec

Ekofizjografia Gminy Dębowiec

- Ekofizjografia Gminy Dębowiec

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - 2014 r.

- Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - 2014 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Liczba odwiedzin: 227482

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo