-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Mapa serwisu 

 1. Elektroniczna skrzynka podawcza
 1. URZĄD GMINY
 1. Dane podstawowe
 1. Godziny urzędowania
 1. Regulamin organizacyjny Urzędu
 1. Struktura organizacyjna
 1. Komórki organizacyjne Urzędu
 1. Urząd Stanu Cywilnego
 1. Referat Finansowy (F).
 1. Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 1. Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny
 1. Referat Organizacyjny, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
 1. ORGANY WŁADZY
 1. Wójt Gminy
 1. Sekretarz
 1. Skarbnik
 1. Rada Gminy
 1. plany pracy komisji
 1. Komisje Rady
 1. plany pracy komisji
 1. Sołectwa
 1. Placówki oświatowe
 1. Oświadczenia majątkowe
 1. Oświadczenia za 2013 rok.
 1. Oświadczenia na zakończenie kadencji 2010 - 2014
 1. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2014-2018
 1. Oświadczenia za 2014 rok.
 1. Oświadczenia za 2015 rok
 1. Oświadczenia za 2016 rok
 1. Oświadczenia za 2017 rok
 1. Oświadczenia na zakończenie kadencji 2014 - 2018
 1. Oświadczenia za 2018 rok rozpoczęcie kadencji
 1. Oświadczenia za 2018 rok
 1. FINANSE
 1. Budzet Gminy
 1. planowanie budżetu
 1. Budżet 2004 rok
 1. Budżet 2005 rok
 1. Budżet 2006 rok
 1. Budżet 2007 rok
 1. Budżet 2008 rok
 1. Budżet 2009 rok
 1. Budżet 2010 rok
 1. Budżet 2011 rok
 1. Budżet 2012 rok
 1. Budżet 2013 rok
 1. Budżet 2014 rok
 1. Budżet 2015 rok
 1. Budżet 2016 rok
 1. Budżet 2017 rok
 1. Budżet 2018 rok
 1. Budżet 2019 rok
 1. Sprawozdania Budżetowe
 1. Kontrole finansowe -informacje
 1. POMOC PUBLICZNA
 1. Majątek Gminy
 1. Informacja o stanie mienia komunalnego
 1. Stan mienia komunalnego na 2004 rok
 1. Stan mienia komunalnego na 2005 rok
 1. Stan mienia komunalnego na 2006 rok
 1. Stan mienia komunalnego za 2007 rok
 1. Stan mienia komunalnego za 2008 rok
 1. Stan mienia komunalnego za 2009 rok
 1. Stan mienia komunalnego za 2010 rok
 1. Stan mienia komunalnego za 2011 rok
 1. stan mienia komunalnego za 2012 rok
 1. stan mienia komunalnego za 2013 rok
 1. stan mienia komunalnego za 2014 rok
 1. stan mienia komunalnego za 2015 rok
 1. Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych
 1. sprawozdania finansowe
 1. sprawozdania za 2018 rok
 1. Raport o stanie gminy
 1. Raport o stanie gminy za 2018 rok
 1. PRAWO LOKALNE
 1. Samorząd Gminny
 1. Statut Gminy Dębowiec
 1. Protokoły
 1. Protokoły z posiedzień Komisji Rady Gminy Dębowiec
 1. Protokoły z Sesji Rady Gminy
 1. protokoły z posiedzeń komisji oraz Sesji Rady Gminy
 1. Podatki i opłaty lokalne
 1. Strategia Gminy Dębowiec na lata 1998-2010
 1. Strategia Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2014-2020
 1. Umowy i opłaty Zakład Gospodarki Komunalnej
 1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec
 1. Program Ochrony Środowiska
 1. Plan Gospodarki Odpadami
 1. baza aktów własnych publikowanych w dzienniku urzędowym
 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 1. Ekofizjografia Gminy Dębowiec
 1. Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych - 2014 r.
 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
 1. uchwały Rady Gminy
 1. uchwały od roku 2010 - do roku 2014
 1. uchwały 2014 rok
 1. uchwały 2013 rok
 1. uchwały 2012 rok
 1. uchwały 2011 rok
 1. uchwały od roku 2003 - do roku 2010
 1. Uchwały od 2003 do 2010 r
 1. uchwały od roku 2014 - do roku 2018
 1. uchwały 2015 ROK
 1. uchwały 2016 rok
 1. uchwały 2017 rok
 1. uchwały 2018 rok
 1. uchwały od roku 2018 - do roku 2023
 1. uchwały 2019 rok
 1. Zarządzenia Wójta Gminy
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2019
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2018
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2017
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2016
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2015
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2014
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2013
 1. Zarządzenia Wójta Gminy 2012
 1. Zarządzenia Wójta Gminy od roku 2004 do roku 2011
 1. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
 1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 1. komunikaty i ogłoszenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębowcu
 1. UMOWY I INNE DOKUMENTY
 1. Ochrona Danych Osobowych
 1. Sprawozdania finansowe
 1. Centrum Usług Wspólnych w Dębowcu
 1. sprawozdania finansowe
 1. sprawozdania za 2018 rok
 1. ochrona danych osobowych
 1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 1. Sprawozdania finansowe
 1. Sprawozdania finansowe 2018 rok
 1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 1. Rejestr Instytucji Kultury Gminy Dębowiec
 1. SZUKAJ
 1. STATYSTYKA
 1. OCHRONA ŚRODOWISKA
 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI
 1. REDAKCJA
 1. PRZETARGI
 1. Nieudostępnione w BIP
 1. INNE
 1. rejestr zmian w BIP
 1. kategoria testowa
 1. zdalna pomoc
 1. xxx
 1. pliki_offline
 1. Mapa serwisu
 1. Lokalna Grupa Działania - Nowa Galicja
 1. uchwały i ogłoszenia
 1. Strategia
 1. Załatwianie spraw urzędowych
 1. Organizacje pozarządowe
 1. OFERTY PRACY - wolne stanowiska urzędnicze
 1. informacja o stanie spraw
 1. DECYZJE CELU PUBLICZNEGO
 1. OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
 1. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy
 1. Dziennik Ustaw
 1. Monitor Polski
 1. Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
 1. Metoda CAF w Urzędzie Gminy Dębowiec
 1. oferty inwestycyjne
 1. konsultacje społeczne, ogłoszenia, diagnozy
 1. Gminne Centrum Zarządzania Krysysowego
 1. Informacje ogólne
 1. Ostrzeżenia i komunikaty
 1. Poradniki i przydatne informacje
 1. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego
 1. Telefony kontaktowe
 1. informacja publiczna - udostępnienie informacji
 1. Rolnictwo
 1. WYBORY
 1. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13.X.2019 r.
 1. wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023
 1. wybory do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r
 1. wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r
 1. wybory sołtysów
 1. wybory samorządowe- uzupełniające 2019 okręg nr 3 w Cieklinie
 1. wybory samorządowe- uzupełniające 2018
 1. wybory samorządowe 2018
 1. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25.X.2015 r.
 1. referendum ogólnokrajowe 6 września 2015 r
 1. 0 wybory do Izb Rolniczych 31 maja 2015 r.
 1. wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
 1. 1 wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r.
 1. 2 wybory sołtysów wsi Gminy Dębowiec 12 kwietnia 2015 r.
 1. wybory samorządowe 2014
 1. wybory do Sejmu i Senatu 9 października 2011
 1. wybory do Izb Rolniczych 2011
 1. wybory Prezydenckie i uzupełniające do Senatu 2010
 1. wybory samorządowe 2010
 1. wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 1. wybory uzupełniające do Senatu 2008 r.
 1. wybory do Sejmu i Senatu 2007
 1. Wybory samorządowe 2006
 1. Konsultacje społeczne
 1. petycje
 1. petycje 2019 rok
 1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 1. Studium Uwarunkowań i KZP
 1. przetargi CUW
 1. Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci
 1. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Gmina Dębowiec
 1. Centrum Usług Wspólnych
 1. Zakład Gospodarki Komunalnej
 1. Gminne Echa czasopismo
 1. NAGRANIA Z SESJI RADY GMINY KADENCJA 2018-2023
 1. sesje rady Gminy
Liczba odwiedzin: 227482

GMINA DĘBOWIEC - bip czerwiec 2003 - 2015

Realizacja: Ideo